Verdig verdighet

by Jo Hart | Posted in Politics & Opinions Uncategorised Read in English

Bogotá, Oktober 2015: Tilfeldigheter (og intensiv konferansedeltakelse) har gjort at jeg og ordet verdighet har krysset stier et utall ganger. Eksperter, aktivister og forståsegpåere har tatt for seg tema som:

– et verdig byrom
verdighet for konfliktofre
verdige offentlige tilbud

Som seg hør og bør i konferanseformatet, har det kritikkverdige, i dette tilfellet det uverdige, fått gjennomgå. Jeg har blitt fortalt at:

– plaststoler med Coca Cola-logo er uverdig
– asymmetrisk arkitektur er uverdig
– syklister i bilfilen er uverdig
– et cis-normativt helsetilbud er uverdig
– minimumstilbud til fattige (type mat framfor politiske rettigheter) er uverdig

Av denne særs lite enhetlige lista kan det framstå som om begrepet sitter ganske løst, stående i fare for å miste sin betydning fullstendig. Videre: kan en ane konturene av et elitebegrep? Uverdig har liksom litt mer tyngde over seg enn “stygt”/”dårlig”/”harry”, og er utvilsomt mer legitimt i akademiske sirkler, selv i tilfeller der det kunne vært byttet ut med en av sine mer folkelige avarter uten at betydningen (kun avsenderens image, og en skal ikke kimse av det akademiske imaget) hadde vært en annen.

I den verdenen jeg kommer fra, blir det lett til at kritikk trumfer definisjon. Da lett som kjent er sabla kjedelig, kjører vi heller motstrøms og undersøker hva verdighet faktisk betyr for et utvalg eminente stemmer hvis avsendere bryr seg over gjennomsnittlig mye om de store og små systemene vi befinner oss i.

ELIDA HØEG
Journalist/redaktør, Norge
En verdig eldreomsorg
En verdig asylpolitikk
Et verdig statsbudsjett
En verdig tunnell

En verdig utdanningsreform
Et verdig veinett
En verdig plan – og bygningsetat
En verdig stat

Et verdig barnetog
En verdig granskningskomité
En verdig død
Et verdig rugbrød


PETER HARRIS
Skuespiller/kunstner, Storbritannia
“Verdighet” i mitt hode er knyttet til det engelske konseptet (jeg er jo engelsk, tross alt!) å ha en “stiv overleppe” i møte med enhver eventualitet. Det betyr forøvrig ikke at den leppa må være ufølsom. Det er et flott dikt av Kipling…”If” som jeg tror oppsummerer dette.


NANCY OBALKAR

Lærer, Syria/Russland/Marokko
Å bli behandlet som et menneske, uavhengig av kjønnet mitt, religion, fysisk tilstand og behov. I den rekkefølgen.


LILLY ELVEKROK AGERUP

Jurist, Norge
Jeg tenker at det er å akseptere den man møter sin forståelse av situasjonen, og tilpasse sitt eget utrykk etter dette. Finne en løsning som ivaretar både min og din forståelse av situasjonen. Trenger ikke være enig, men lissom ikke avskrive den subjektive sannheten. Og så må det være litt utenfor komforsonen-ting. Å være hensynsfull overfor folks grunnleggende redsler. Alt cray kommer av en underliggende redsel…(?)


ARILD KNUTSEN

Narkotikapolitisk aktivist, Norge
Mulighet til å kunne leve uten å være andre eller seg selv til last.


DOVILE KULIESIUTE

Jurist i bioetikk, Litauen/Norge
Verdighet er et synonym for kjærlighet og erkjennelse/godkjennelse i forhold til menneskelig verdighet, tenker jeg. Ved å godkjenne/akseptere personen slik hun/han er, gir vi en verdi til hun/ham. Personen blir ”prescious”, eller ”betyr noe”, noen ”vi bryr oss om”. Vi gir ingen verdi samt kjærlighet til de som svikter oss, som vi ikke aksepterer eller godkjenner. De som er i strid men våre verdier, for eksempel. At mennesker er blitt antatt som verdiløse anser jeg som grunn til homofobi, rasisme og ekskluderingspolitikk.


SIMÓN TORRES

Psykolog, Colombia
For meg er verdighet å kunne gå med hevet hode, og å føle meg anerkjent for det jeg er. Å føle at jeg fortjener respekt og at jeg er verdt noe som person.


SIRIL WIGEN MONTEIRO

Fotograf/aktivist, Norge
Verdighet = stolthet over å være den man er


FREJA LINA HUHLE 

LHBT-aktivist, Sverige/Norge
Å ha kontroll over sin (livs)situation, å føle mestringsfølelse. Men i situasjoner der vi ikke har kontroll, så handler det om å vite om og huske sitt menneskeverd.

Hva betyr verdighet for deg?

 

Comments

Be the first to comment on this article!